24 มีนาคม 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธœเธฅเธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธเธฒเธฃเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™ เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2560

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น – 11.30 น. ณ หอประชุมนิโคลาส บาร์เร ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมประกาศผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปืที่ 1-3 โดซิสเตอร์ดาริกา อนุตตรานนท์ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นประธานในพิธี

ทางโรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาดนตรี วิชาคณิตศาสตร์ ความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้มีความสุข เพลิดเพลินที่ช่วยให้นักเรียนได้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์เพื่อให้ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

ประมวลภาพประกาศผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2560