กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล3 ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564

Visitors: 18,585