กิจกรรมฝึกสมาธิ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ จัดกิจกรรมฝึกสมาธิ เรื่อง สมาธิดี สติมา ปัญญาเกิด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การฝึกสมาธิและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีพระครูปริยัติสารวิสิทธิ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก

Visitors: 19,304