กิจกรรมระลึกถึงวันมรณกรรมบุญราศีนิโคลาส บาร์เร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่
ร่วมกันจัดกิจกรรม ระลึกถึง วันมรณกรรม บุญราศีนิโคลาส บาร์เร
Visitors: 18,585