กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร และคณะครู
จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ประจำปี 2567 เพื่อให้เด็กๆได้ระลึกถึงพระคุณและผลงานของท่านสุนทรภู่
เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงละคร "พระอภัยมณี" และตอบคำถาม
เด็กๆสนุกสนานเพลินเพลิน
Visitors: 19,304