กิจกรรมอบรมวินัยและปฏิบัติตามกฎจราจร ปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567
โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ จัดโครงการปลอดภัยไว้ก่อน
กิจกรรมอบรมวินัย และปฏิบัติตามกฎจราจร ปีการศึกษา 2567
พ.ต.ท.อติชาติ กองทองธเนศ สารวัตรปราบปราม สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. ศุภกฤษณ์ เกษมาลา รองสารวัตรปราบปราม สภ.บ้านไผ่
สิบตำรวจเอกทิวา สีอัชชา
ได้มาให้ความรู้แก่เด็กๆและคณะคุณครู ได้รับความรู้เกี่ยวกับสัญญานจราจร/สัญญานมือ/เสียงสัญญานนกหวีด
และการรู้จักป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงอันตราย ขอขอบพระคุณค่ะ
Visitors: 19,304