กิจกรรมเรียนว่ายน้ำชั้นอนุบาล3

วันที่ 19 มิถุนายน 2567
คณะคุณครูได้นำพี่ๆชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนว่ายน้ำ
ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การเรียนว่ายน้ำเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานให้กับเด็ก
ฝึกให้เด็กได้มีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้อง เรียนรู้การเล่นน้ำอย่างปลอดภัย
ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อของร่างกายให้ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว สุขภาพที่สมบูรณ์
ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
Visitors: 19,304