คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ รับการตรวจ ATK

2 ธันวาคม 2564 นางสาวหัทยา นวชาตโฆษิต ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ นางมณี ชัยภิบาล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ รับการตรวจ Antigen test Kit (ATK) โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ On site

Visitors: 18,585