ตรวจหาเขื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน On Site

17 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ ตรวจหาเขื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียนทุกระดับชั้น ก่อนเปิดเรียน On Site
ตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
Visitors: 16,888