นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ปี 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ซิสเตอร์หัทยา นวชาตโฆษิต ซิสเตอร์พัชรี กอปรนิธิวัฒนา พร้อมด้วยผู้อำนวยการ นางมณี ชัยภิบาล และคณะครูให้การต้อนรับ นายเสรี ชังภัย นางวัลลยา โคตรนรินทร์ และนายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่
Visitors: 18,585