พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2567

13 มิถุุนายน 2567
โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
ให้เด็กๆแต่ละระดับชั้นนำพานธูป-เทียน และดอกไม้ มาไหว้ครู
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความกตัญญูพระคุณของครู สร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูและศิษย์
แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความเคารพต่อคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ "เพราะคุณครูคือพ่อแม่คนที่สอง"
Visitors: 19,306