วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่
นำโดยนางมณี ชัยภิบาล ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
Visitors: 18,585