คณะพระกุมารเยซู  • nicolas.gif
    ประวัติผู้ก่อตั้งคณะพระกุมารเยซู นิโคลาส บาร์เร เกิดวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1621 ที่เมืองอาเมียนซ์ ประเทศฝรั่งเศส บิดามารดาของท่านได้ ปลูกฝังความเชื่อ และเลี้ยงดูท่านให้เติบโตขึ้น...

  • 552147_107718026049798_780497664_n.jpg
    เริ่มต้นพันธกิจ ณ ดินแดนสยามครั้งแรก (ค.ศ.1885-1907) วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.1885ภคินีคณะพระกุมารเยซู (ซิสเตอร์คณะแซงต์โมร์) 3 คน โปสตุลันต์ 2 คน และเด็กกำพร้าอีก 1 คน ได้ออกเดินทางจ...

  • จิตตารมณ์คณะภคินีพระกุมารเยซู เป็นคณะนักบวชหญิงในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ดำเนินชีวิตติดตามและร่วมในภารกิจของพระเยซูเจ้า เพื่อเสริมสร้างโลกแห่งความรัก ยุติธรรม และสันติ ด้วย...
Visitors: 17,677