กิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถและฝึกกล้าแสดงออก โดยผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมพบปะ สังสรรค์กับทางโรงเรียนและนักเรียน


Visitors: 18,586