มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางโรงพยาบาลบ้านไผ่

      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564  ซิสเตอร์หัทยา  นวชาตโฆษิต ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

และคณะครู ได้มอบหน้ากากอนามัยสำหรับหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่

Visitors: 17,676