นักเรียนชั้นอนุบาล3เยี่ยมชมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่
นำโดยซิสเตอร์หัทยา นวชาตโฆษิต และคณะครู พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เยี่ยมชมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
และขอขอบคุณผู้อำนวยการ พลอยใจ โจทย์ครบุรี และคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
Visitors: 16,888