โรงพยาบาลบ้านไผ่และคณะ มาตรวจรับรองมาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางจันทร์เพ็ญ บุญหล้า นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านไผ่และคณะ มาตรวจรับรองมาตรฐาน โรงอาหารในโรงเรียน

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำชมเชยและแนะนำเพิ่มเติมกับทางโรงเรียน เพื่อให้เป็นโรงอาหารที่มีมาตรฐานตามกรมอนามัยกำหนด

Visitors: 16,888