ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ หอประชุมนิโคลาสบาร์เร

Visitors: 18,585