กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่24 มิถุนายน 2564 .. โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครู
Visitors: 18,585