กิจกรรมวันไหว้ครูแม่ประจำปีการศึกษา 2565

11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
Visitors: 18,586